top of page
Lisbon bridge Tagus river night city lights

Privacybeleid

Leisure Launch Consulting Unipessoal, Lda., verantwoordelijk voor het beheer van de PORTUGAL THE SIMPLE LIFE-website, erkent het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om die reden hebben we een reeks veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die tot doel hebben om de persoonlijke gegevens van al onze partners, medewerkers en klanten te beschermen, evenals alle gebruikers van de website www.portugal-the-simple-life.com.

In dit privacybeleid leggen we uit wat het doel is van de gegevens die we online verzamelen, hoe we deze informatie behandelen, met wie we ze delen, hoelang we ze bewaren en hoe we contact met u kunnen opnemen en gebruik kunnen maken van uw gegevens.

Alle gebruikers moeten dit privacybeleid aandachtig lezen en vrij en vrijwillig beslissen of ze hun persoonlijke gegevens aan PORTUGAL THE SIMPLE LIFE willen verstrekken. De gebruiker garandeert dat hij of zij een wettige volwassene is en dat alle gegevens die online worden gedeeld waar, volledig en bijgewerkt zijn, en hij of zij is verantwoordelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, die kan voortvloeien uit het niet naleven van dergelijke verplichting. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen en beschermen, kunt u contact opnemen met PORTUGAL THE SIMPLE LIFE via het e-mailadres info@leisurelaunch.com.


TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website www.portugal-the-simple-life.com.


VERANTWOORDELIJKHEID

Uw gegevens worden behandeld door PORTUGAL THE SIMPLE LIFE (Leisure Launch Consulting Unipessoal, Lda., Rua 25 de Abril 158 1ºE, 2460-162 Alfeizerão, Portugal), op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt contact opnemen met PORTUGAL THE SIMPLE LIFE met betrekking tot elke vraag in verband met dit privacybeleid via de e-mail info@leisurelaunch.com.


VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG

Persoonlijke gegevens die op de website www.portugal-the-simple-life.com worden verwerkt, omvatten:

  • Gegevens verzameld in het contactformulier: bijv. naam, telefoonnummer en e-mailadres. PORTUGAL THE SIMPLE LIFE verwerkt deze gegevens om te reageren op verzoeken van potentiële klanten of institutionele partners. Het verstrekken van de gevraagde informatie in het kader van de bovengenoemde contactformulieren is verplicht, zonder hen is het niet mogelijk om de gevraagde doeleinden te dienen.

  • Gegevens verkregen door browsen op websites: bijv. Bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden, apparaattype. PORTUGAL THE SIMPLE LIFE verwerkt een beperkte hoeveelheid gebruikersgegevens voor weboptimalisatie doeleinden. Deze gegevens worden verwerkt om de gebruikerservaring te verbeteren en de geleverde diensten te beheren. Hiervoor gebruiken we externe analyseproviders, waaronder Google Analytics. U kunt zich afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

SOCIALE MEDIA 

PORTUGAL THE SIMPLE LIFE maakt ook gebruik van remarketing en behavioural targeting diensten van social media platforms om de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod uit te voeren, namelijk via Google Ads remarketing.

Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame via Google Marketing Services, kunt u de instellingen en afmeldingsopties van Google gebruiken: 

PORTUGAL THE SIMPLE LIFE gebruikt ook remarketingdiensten van andere sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram en Twitter, wat betekent dat uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ook buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot gegevensbeschermingsrisico's voor gebruikers omdat in dergelijke gevallen geen adequaat niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd en de mogelijkheid om rechten van betrokkenen te doen gelden beperkt is. 

Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de gegevensverwerking door de sociale mediaplatforms die deze gegevens verzamelen. Voor meer informatie over hoe deze social media platforms uw persoonsgegevens gebruiken en de mogelijkheid om uw voorkeuren te controleren, kunt u terecht op:


BEWAARTERMIJN

PORTUGAL THE SIMPLE LIFE bewaart en verwerkt persoonsgegevens alleen voor de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, met mogelijke contacten tijdens deze periode via e-mail, telefoon of sms.


TOESTEMMING

Door akkoord te gaan met dit privacybeleid, geeft u PORTUGAL THE SIMPLE LIFE toestemming om uw persoonlijke gegevens specifiek voor de bovengenoemde doeleinden te verwerken. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, hoewel dat recht de eerder verleende toestemming met betrekking tot de naleving van een contract of andere wettelijke verplichtingen waaraan PORTUGAL THE SIMPLE LIFE is onderworpen, niet in gevaar brengt.

Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via het adres: Leisure Launch Consulting Unipessoal, Lda., Rua 25 de Abril 158 1ºE, 2460-162 Alfeizerão, Portugal; of de e-mail: info@leisurelaunch.com.


GEGEVENSBekendmaking

PORTUGAL THE SIMPLE LIFE mag uw persoonlijke gegevens alleen met andere partnerbedrijven delen in situaties waarin onze klanten specifiek onze hulp vragen bij het aanbieden van gratis diensten van onze partners. Voor meer informatie over deze ontvangers kunt u contact met ons opnemen via het adres: Leisure Launch Consulting Unipessoal, Lda., Rua 25 de Abril 158 1ºE, 2460-162 Alfeizerão, Portugal; of de e-mail: info@leisurelaunch.com.

PORTUGAL THE SIMPLE LIFE-partnerbedrijven zullen alleen de persoonlijke gegevens ontvangen die nodig zijn voor hun diensten en uitsluitend voor de bovengenoemde beoogde doeleinden met de instructies van elke websitegebruiker, waarbij strikt wordt voldaan aan de wettelijke normen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, informatiebeveiliging en andere toepasselijke normen.


GEBRUIKERSRECHTEN

Hoewel PORTUGAL THE SIMPLE LIFE persoonlijke gegevens bewaart of verwerkt, kunnen alle gebruikers op elk moment en kosteloos de volgende rechten uitoefenen:

  • Toegangsrecht - het recht om een kopie op te vragen van de informatie die we over u hebben;

  • Recht op rectificatie - het recht om alle gegevens te corrigeren die u als onjuist of onvolledig beschouwt;

  • Recht om te worden vergeten - u kunt verzoeken dat de gegevens die we over u hebben uit al onze bestanden worden verwijderd;

  • Recht op beperking van de verwerking - wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

  • Overdraagbaarheidsrecht - het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie;

  • Recht op bezwaar - het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking;

  • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering;

  • Recht op gerechtelijk beroep - in het geval PORTUGAL THE SIMPLE LIFE uw verzoek weigert volgens het toegangsrecht, zullen we de reden uitleggen.

De bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend op het adres: Leisure Launch Consulting Unipessoal, Lda., Rua 25 de Abril 158 1ºE, 2460-162 Alfeizerão, Portugal; of de e-mail: info@leisurelaunch.com.


KLACHTEN

Gebruikers die een klacht willen indienen over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt door PORTUGAL THE SIMPLE LIFE, of de manier waarop hun klacht is afgehandeld, hebben het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij PORTUGAL THE SIMPLE LIFE of de Portugese toezichthoudende autoriteit: Comissão Nacional de Protecção de Dados, Av. D. Carlos I, 134 - 1. º, 1200-651 Lisboa, Portugal, telefoon: (+ 351) 21392 84 00, fax: (+ 351) 21397 68 32, e-mail: geral@cnpd.pt.


PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSMAATREGELEN

PORTUGAL THE SIMPLE LIFE past verschillende technische en organisatorische maatregelen toe die adequaat zijn om de persoonlijke gegevens van de gebruikers te beschermen, waaronder het gebruik van veilige servers, firewalls en gegevensversleuteling.


COOKIESBELEID

Onze website www.portugal-the-simple-life.com maakt gebruik van sessiecookies, dit zijn kleine informatiebestanden die van de websiteserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en op hun computer worden opgeslagen. Deze tijdelijke cookies blijven alleen tijdens het gebruik van de website in het cookie-archief. Deze cookies worden alleen door PORTUGAL THE SIMPLE LIFE gebruikt om webverkeer patronen te analyseren, zodat we problemen kunnen identificeren en een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

PORTUGAL THE SIMPLE LIFE kan het Privacybeleid van www.portugal-the-simple-life.com herzien wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke of technologische vereisten. Alle wijzigingen worden op deze onlinepagina bekendgemaakt.

 

CONTACTEN EN VRAGEN

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het adres: Leisure Launch Consulting Unipessoal, Lda., Rua 25 de Abril 158 1ºE, 2460-162 Alfeizerão, Portugal; of de e-mail: info@leisurelaunch.com.

 
bottom of page